Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale a fost desemnată prin Rezoluţia 64/2009 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care a decis marcarea acestei zile, în fiecare an, în data de 13 octombrie.
Conform terminologiei adoptate, prin dezastru se înţelege o gravă întrerupere a funcţionării unei societăţi, generând pierderi umane, materiale, sau modificări nefaste ale mediului, care nu pot fi refăcute prin resursele acestuia. Prin dezastre naturale se înţeleg fenomenele naturale de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea mediului ambiant.
Este cunoscut faptul că 90% din toate calamităţile naturale sunt legate de vreme, climă şi apă. Statistica arată că numărul total de calamităţi naturale, inclusiv cele hidrometeorologice sunt în creștere atât ca frecvență, cât și în intensitate. Astfel de fenomene meteorologice generate și de schimbările climatice duc la creșterea numărului de victime, dar și la pagube materiale semnificative.
Având în vedere că majoritatea dezastrelor nu pot fi evitate, pentru a reduce semnificativ pierderile de vieţi omeneşti şi pentru a limita pierderile de bunuri, este bine ca populaţia să fie informată. Informarea corectă conduce la un mod de comportare adecvat, eficient şi rapid care poate reduce semnificativ pierderea de vieţi omeneşti şi poate limita considerabil pierderile materiale.
Reducerea riscurilor dezastrelor constituie o responsabilitate comună atât a autorităţilor, instituţiilor, cât şi a cetăţenilor. Doar printr-o implicare reală şi conjugată putem împiedica transformarea riscurilor în dezastre.
Riscurile naturale la nivelul judeţului Sălaj sunt reprezentate de: fenomene meteorologice periculoase (furtuni, caniculă, secetă, îngheț, viscol, căderi masive de zăpadă), inundații, şi fenomene distructive de origine geologică (alunecări de teren). Apărarea împotriva riscurilor implică în primul rând cunoaşterea lor.
Pentru prevenirea, diminuarea şi reducerea riscurilor dezastrelor naturale, la nivelul judeţului, I.S.U. “Porolissum” Sălaj a desfăşurat o gamă variată de activităţi, dintre care cele mai semnificative sunt:
instruiri și desfășurarea unor activități de informare preventivă la nivelul diferitelor UAT-uri și operatori economici din județ;
concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” şi a celor cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”;
 concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
 activităţi de pregătire şi informare a populaţiei, prin organizarea unor puncte de informare preventivă şi documentare în cadrul diferitelor evenimente (13 Septembrie Ziua Pompierilor, Marți 13 –Ziua informării preventive, etc);
 activităţi informativ – educative la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ.
Pentru mai multe informații utile despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență accesați Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență “FII pregătit” (https://fiipregatit.ro)