Schimbări în activitățile de consiliere, primire în audienţă şi soluţionare petiţii și în activitățile de avizare-autorizare

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Pentru evitarea aglomerărilor de persoane, începând cu data de 13.03.2020, pentru o perioadă nedeterminată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum” al județului Sălaj dispune următoarele măsuri:

1. Activitatea de avizare-autorizare:

  • depunerea/ ridicarea cererilor și documentațiilor de emitere a avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă, acordurilor, punctelor de vedere, avizelor de amplasare în interiorul parcelelor, avizelor pentru rute transport deșeuri periculoase se efectuează pe baza unei programări la telefon 0260-611212, interior: 27102 (compartiment Avizare-Autorizare) sau la adresa de e-mail: inspectia_prevenire@isusalaj.ro
  • depunerea documentațiilor enumerate se poate face și electronic (doar dacă sunt semnate digital de către solicitant), la adresa de e-mail: cti@isusalaj.ro;
  • solicitările pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate se pot înainta în scris, prin poștă, la următoarea adresă: Mihai Viteazu, nr.57, loc.Zalău, jud.Sălaj sau electronic la adresa de e-mail: inspectia_prevenire@isusalaj.ro

2. Activitatea de consiliere, primire în audienţă şi soluţionare petiţii

  • consilierea pe probleme de competenţa I.S.U. „Porolissum” Sălaj se va face numai on-line, prin accesarea acestui formular, iar răspunsul se va transmite solicitantului on-line în termenul legal;
  • pe parcursul perioadei în care este instituită starea de urgență, activitățile de audiențe și soluționare a petițiilor se suspendă (conform Legii 80/1995, art. 29, lit. i).