Vrei să devii pompier? Te așteptăm în echipa noastră!

Începând de astăzi, 18 octombrie, până pe 5 noiembrie 2023, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj recrutează candidaţi pentru concursul de admitere, sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024, la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, instituţia de învăţământ postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, destinată formării iniţiale a subofiţerilor de pompieri și protecție civilă și a maiștrilor militari auto (300* de locuri).

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝗮𝗱𝗺𝗶𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘂𝗿𝗺𝗮̆𝘁𝗼𝗿𝘂𝗹:

–  18 octombrie – 05 noiembrie 2023 – depunerea cererilor de înscriere (on-line, inclusiv sâmbăta și duminica);

– 24 noiembrie 2023 – termenul pentru depunerea documentelor în vederea constituirii dosarului de recrutare și data până la care se va desfășura activitatea de evaluare psihologică;

– 07 – 13 decembrie 2023 – evaluarea performanțelor fizice;

– 16 decembrie 2023 – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor;

– 20 decembrie – 25 ianuarie 2024 – examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs în ordinea descrescătoare a notelor finale);

– 02 februarie 2024 – termenul de afișare a rezultatelor finale pe site-ul unității de învățământ.

Persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile de recrutare, se pot înscrie on-line prin depunerea cererilor de înscriere, în raport cu domiciliul sau reședința înscrisă în cartea de identitate, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Cererea-tip de înscriere (Anexa nr. 1) și, după caz, Consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare (Anexa nr. 2), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Porolissum” al județului Sălaj, resurse_umane@isusalaj.ro.

*20 locuri, din totalul celor 300, sunt alocate cetățenilor din Republica Moldova(10 locuri) și altor beneficiari externi(10 locuri), iar acestea nu fac obiectul concursului organizat de către Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Pentru mai multe detalii accesați următoarele link-uri:

Compartimentul Informare și Relații Publice