controale

Bilanțul Inspecției de Prevenire pentru a doua jumătate a lunii ianuarie a anului 2024

În perioada 18-31.01.2024, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Porolissum” al județului Sălaj au efectuat 14 acțiuni de control pe linia apărării împotriva incendiilor la unități de turism, alimentație publică și la obiective cu aglomerări de persoane.

Pe timpul acestor controale au fost constatate 51 de nereguli, 4 dintre acestea fiind remediate în timpul inspecțiilor. În consecință, au fost aplicate 47 de sancțiuni contravenționale dintre care 33 au fost sancționate cu avertisment și un număr de 14 cu amenzi contravenționale în cuantum total de 189.000 lei.

Astfel de controale se organizează periodic, urmărindu-se cu prioritate fără a se limita la acestea, următoarele aspecte:

  • respectarea capacității maxime de utilizatori;
  • funcționarea din punct de vedere al autorizării privind securitatea la incendiu;
  • respectarea cerințelor care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu;
  • asigurarea condițiilor de evacuare a utilizatorilor.

Întrucât siguranța cetățenilor și prevenirea situațiilor de urgență reprezintă principalele obiective ale instituției noastre, inspectorii de prevenire vor continua aceste activități de control și informare preventivă.

Respectarea și asigurarea principalelor măsuri de prevenire a incendiilor pot evita producerea unor tragedii!

    Compartimentul Informare şi Relaţii Publice