Schimbări în activitățile de consiliere, primire în audienţă şi soluţionare petiţii și în activitățile de avizare-autorizare

COMUNICAT DE PRESĂ

 

1.Activitatea de avizare-autorizare:

– depunerea/ ridicarea cererilor și documentațiilor de emitere a avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă, acordurilor, punctelor de vedere, avizelor de amplasare în interiorul parcelelor, avizelor pentru rute transport deșeuri periculoase se efectuează pe baza unei programări la telefon 0260-611212, interior: 27102 (compartiment Avizare-Autorizare) sau la adresa de e-mail: inspectia_prevenire@isusalaj.ro;

– cererile și documentațiile mai sus menționate se pot depune în format electronic, însoțite de semnătura electronică a solicitantului, respectiv a factorilor implicați în procesul de avizare/autorizare, la adresa de e-mail:  inspectia_prevenire@isusalaj.ro;

– solicitările pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate se vor depune în scris, prin poștă, la adresa unității: mun. Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 57, jud. Sălaj, sau în format electronic, la adresa de e-mail: inspectia_prevenire@isusalaj.ro.

 

2. Activitatea de consiliere a cetățenilor

– activitatea se va desfășura telefonic de către lucrătorii de relații cu publicul de luni până vineri, în intervalul orar 07-15.00, cetățenii putând să apeleze numerele de telefon afișate pe site-ul unității (0260-611212, interior 27101);

3. Activitatea de primire a petițiilor cetățenilor

petiţiile să fie transmise prin poștă, sau on-line (conform acestui formular) la adresa de e-mail contact@isusalaj.ro, iar soluţionarea lor urmând a se va realiza în termenul legal;