Protecţia datelor

În conformitate cu prevederile art.37, alin. (7) din Regulamentul (UE) 679/2016, contactarea Responsabilului cu Datele Personale de la nivelul unităţii noastre se poate face prin următoarele mijloace:

-email: rpd@isusalaj.ro

-telefon: 0260-611212

-fax: 0260-615621