Program de lucru cu publicul:

Luni:

Marți:

Miercuri:

Joi:

Vineri:

08:30 – 16:30

08:30 – 16:30

08:30 – 16:30

08:30 – 18:30

08:30 – 16:30

Programul cu publicul se desfășoară la sediul I.S.U. Sălaj:

Zalău, B-dul Mihai Viteazul nr. 57.

PE TIMPUL SITUAȚIEI DE ALERTĂ,

ACTIVITATEA DE AVIZARE-AUTORIZARE SE REALIZEAZĂ ASTFEL:

  • depunerea/ ridicarea cererilor și documentațiilor de emitere a avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă, acordurilor, punctelor de vedere, avizelor de amplasare în interiorul parcelelor, avizelor pentru rute transport deșeuri periculoase se efectuează pe baza unei programări la telefon 0260-611212, interior: 27102 (compartiment Avizare-Autorizare) sau la adresa de e-mail: inspectia_prevenire@isusalaj.ro
  • depunerea documentațiilor enumerate se poate face și electronic (doar dacă sunt semnate digital de către solicitant), la adresa de e-mail: inspectia_prevenire@isusalaj.ro;
  • solicitările pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate se pot înainta în scris, prin poștă, la următoarea adresă: B-dul Mihai Viteazu, nr.57, loc.Zalău, jud.Sălaj, sau electronic, la adresa de e-mail: inspectia_prevenire@isusalaj.ro.