Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase

Pompierii sălăjeni vă recomandă respectarea următoarelor măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase:
– instruirea personalului care participă la lucrările de recoltare;
– este interzis fumatul pe utilajele şi maşinile agricole când se execută recoltarea cerealelor;
– înainte de a intra în campania de recoltare tractoarele, combinele şi celelalte maşini agricole folosite la recoltarea şi transportul cerealelor, vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea produce incendii;
– lucrările de reparaţii şi alimentare cu carburanţi şi lubrifianţi se vor face în locuri special amenajate, la o distanţă de cel puţin 100 m faţă de suprafeţele de pe care nu s-au recoltat cerealele;
– protejarea instalaţiilor electrice contra loviturilor mecanice frecărilor sau flexiunilor repetate şi asigurarea unor contacte electrice perfecte la conexiunile conductoarelor;
– fiecare maşină va fi dotată cu mijloace de primă intervenţie (stingătoare, bidoane cu apă, lopeţi, mături de nuiele);
– maşinile şi utilajele agricole se vor parca pe câmp la o distanţă de cel puţin 100 m faţă de lanurile nerecoltate şi 50 m faţă de construcţii sau căi ferate;
– direcţia de deplasare a combinelor pentru recoltarea cerealelor păioase va fi inversă direcţiei vântului predominant;
– asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu şi verificarea zilnică a situaţiei existente;
– lanurile se vor izola prin fâşii arate cu lăţimea de minim 20 metri, pentru a opri propagarea incendiilor;
– paiele rezultate în urma recoltării cerealelor se vor strânge în maxim 2 zile.
Cetăţeni, respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale!

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice