Măsuri de prevenire la exploatarea instalațiilor electrice

Pentru înlăturarea riscului de incendiu, vă recomandăm să:

– efectuaţi verificarea periodică a instalaţiei electrice, cu personal autorizat;

– nu folosiţi instalaţii electrice improvizate;

– verificați periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate;

– nu folosiţi prize sau întrerupătoare slăbite.

– nu suprasolicitaţi o priză deoarece unele incendii se produc din cauza solicitării excesive a unei surse de curent.

-i nstalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului.

– amplasaţi şi utilizaţi aparatele electrice departe de mediile umede. Unele accidente de natură electrică se produc din cauza folosirii curentului electric în apropierea sau la contactul cu apa.