Măsuri de prevenire în exploatarea mijloacelor de încălzire

Pe fondul răcirii vremii, incendiile produse în locuinţe/gospodăriile populaţiei au ca drept cauze principale: instalaţii electrice suprasolicitate, coşuri de fum defecte sau necurăţate, focul deschis, mijloace de încălzire nesupravegheate.
Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente nedorite, vă reamintim câteva măsuri simple de pregătire pentru sezonul rece, în ceea ce privește folosirea mijloacelor de încălzire:
– Apelați la persoane sau firme autorizate pentru verificarea, curățarea și repararea coşurilor de fum;
– Asiguraţi-vă că instalaţiile interioare sunt verificate, la termen, numai de către firme autorizate;
– Montați detectoare pentru semnalarea unor posibile scurgeri de gaz şi a prezenţei monoxidului de carbon în interiorul locuinței.
Se interzice:
– Folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile;
– Folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea;
– Folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;
– Folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz. Verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
– Transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
– Folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie.
Recomadări:
– Nu folosiți aparate de gătit / aragazuri pentru încălzirea locuinţei, aşa cum în mod greşit încă se obişnuieşte în multe dintre locuinţele din România;
– Nu lăsati aragazul în funcţiune fără supraveghere;
– Nu încărcați soba cu lemne înainte de culcare şi nu lăsați arzătorul aprins la sobele cu gaze naturale pe perioada de noapte, nesupravegheate;
– Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie / tavă metalică. Aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact;
– Aruncați cenuşa și jăratecul în gropi sau recipiente metalice special destinate acestui scop și amplasate la distanță de siguranță față de clădiri sau obiecte combustibile;
– Păstrați carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi 25 litri.
În scopul prevenirii incendiilor cauzate de jocul copiilor cu focul se vor respecta următoarele măsuri de prevenire:
– Se va îngrădi accesul copiilor la sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare;
– Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete).Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;
– Nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şuri, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;
– Copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (reşouri, radiatoare, etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor.
Aprinderea aragazului sau a sobelor alimentate cu gaze naturale se realizează pe principiul „gaz-pe- flacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul aragazului / robinetul de alimentare cu gaz.