Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece la gospodăriile populației

Având în vedere temperaturile scăzute în această perioadă este prioritar ca fiecare cetățean să conștientizeze importanța respectării unui minim de măsuri de prevenire a incendiilor, în scopul protejării vieţii membrilor familiei sale precum şi a bunurilor pe care le deţine.

Astfel, pompierii sălăjeni recomandă cetățenilor respectarea următoarelor măsuri de prevenire a incendiilor:

– asigurați, cel puțin o dată pe an, obligatoriu înaintea începerii sezonului rece, controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire, în vederea înlăturării defecțiunilor și asigurării funcționării la parametri normali;

– înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curăţate pentru a fi în perfectă stare de funcţionare;

– nu este permis să se aprindă focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii;

– focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;

– se interzice folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate;

– în faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu o tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;

– verificarea, curăţarea şi repararea periodică a coşurilor de evacuare a fumului este obligatorie;

– coşurile de evacuare a fumului trebuie izolate termic faţă de elementele combustibile ale construcției;

– nu utilizați aparate electrice cu defecțiuni sau improvizații;

– nu suprasolicitaţi reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori;

– lucrările de întreţinere, revizii şi reparaţii la instalaţiile şi aparatele electrice se execută numai de către personal calificat şi autorizat;

– nu folosiţi butelii cu gaze petroliere lichefiate(GPL) fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

– nu folosiţi flacăra pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face doar cu emulsie de apă cu săpun;

– nu încălziţi cu flacără buteliile şi nu le folosiţi culcate, răsturnate sau înclinate;

– este obligatorie supravegherea copiilor, fiind interzisă blocarea acestora în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune;

– este interzisă folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din materiale incombustibile şi se amplasează independent, la distanțe de siguranță față de celelalte construcţii din gospodărie.

 

    Compartimentul Informare şi Relaţii Publice