E mai înțelept să previi decât să combați!

Pentru creșterea gradului de siguranță în rândul cetățenilor, în perioada 01-17.01.2024, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Porolissum” al județului Sălaj au efectuat 12 acțiuni de control pe linia apărării împotriva incendiilor la unitățile de turism, alimentație publică și la obiectivele cu aglomerări de persoane.

Scopul acestor activități este de a verifica modul de respectare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor. Totodată, activitățile preventive executate de cadrele unității noastre la obiectivele cu aglomerări de persoane au vizat, în principal, respectarea numărului maxim de participanți, accesibilitatea căilor de evacuare și de intervenție, respectiv nivelul de dotare a construcțiilor cu instalații de protecție împotriva incendiilor.

Pe timpul controalelor, au fost constatate 53 de nereguli, care au fost sancționate cu 33 de avertismente și 16 amenzi contravenționale în cuantum total de 373500 lei. Pentru o unitate cu destinația comerț a fost aplicată sancțiunea complementară a opririi funcționării pentru încălcarea gravă a cerințelor de securitate la incendiu.

De asemenea, pe timpul activității de control, inspectorii de prevenire au desfășurat și acțiuni de informare preventivă privind riscurile iminente, în cazul nerespectării măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, principalele măsuri care trebuie luate pentru evitarea posibilelor situații de urgență generate de incendii, dar și modul de comportare ce trebuie adoptat, în astfel de cazuri.

Reamintim faptul că prevenirea situațiilor de urgență reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale inspectoratului, aspect realizat atât prin intermediul activităților de informare preventivă, cât și prin intermediul acțiunilor de control. Astfel, activitatea inspectorilor de prevenire are un caracter permanent, iar aceste activități se desfășoară continuu, nefiind limitate doar la unitățile de turism și alimentație publică, ci și la alte categorii de obiective.

Fiți prudenți și dați dovadă de simț de răspundere!

    Compartimentul Informare şi Relaţii Publice