Fără categorie

Schimbări în activitățile de consiliere, primire în audienţă şi soluţionare petiţii și în activitățile de avizare-autorizare

COMUNICAT DE PRESĂ

 

1.Activitatea de avizare-autorizare:

– depunerea/ ridicarea cererilor și documentațiilor de emitere a avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă, acordurilor, punctelor de vedere, avizelor de amplasare în interiorul parcelelor, avizelor pentru rute transport deșeuri periculoase se efectuează pe baza unei programări la telefon 0260-611212, interior: 27102 (compartiment Avizare-Autorizare) sau la adresa de e-mail: inspectia_prevenire@isusalaj.ro;

– cererile și documentațiile mai sus menționate se pot depune în format electronic, însoțite de semnătura electronică a solicitantului, respectiv a factorilor implicați în procesul de avizare/autorizare, la adresa de e-mail:  inspectia_prevenire@isusalaj.ro;

– solicitările pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate se vor depune în scris, prin poștă, la adresa unității: mun. Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 57, jud. Sălaj, sau în format electronic, la adresa de e-mail: inspectia_prevenire@isusalaj.ro.

 

2. Activitatea de consiliere a cetățenilor

– activitatea se va desfășura telefonic de către lucrătorii de relații cu publicul de luni până vineri, în intervalul orar 07-15.00, cetățenii putând să apeleze numerele de telefon afișate pe site-ul unității (0260-611212, interior 27101);

3. Activitatea de primire a petițiilor cetățenilor

petiţiile să fie transmise prin poștă, sau on-line (conform acestui formular) la adresa de e-mail contact@isusalaj.ro, iar soluţionarea lor urmând a se va realiza în termenul legal;

Sinteza intervenţiilor I.S.U. în perioada 31.07-07.08.2018

În intervalul 31.07, ora 08.00 -06.08.2018, ora 8.00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum al judeţului Sălaj, a fost solicitat să intervină la un număr de 59 de evenimente astfel: 8 de intervenţii pe linia situaţiilor de urgenţă, iar 51 de misiuni s-au axat pe acordarea primului ajutor calificat de către echipajele SMURD.
Din cele opt situaţii de urgenţă, au fost înregistrate patru incendii ( două incendii la un autoturism în Hereclean şi un autoturism în Zalău, două incendii de vegetaţie uscată pe un teren din Zalău, respectiv Ilişua), o asanare de muniţie (în curtea unei gospodării din localitatea Zalău) şi trei deplasări fără intervenie (la două nu s-a confirmat situaţia de urgenţă).

Situaţie plăţi 2015

Sinteza intervențiilor în intervalul –

In intervalul 19.03-26.03.2018, subunitățile ISU Sălaj, au fost solicitate să intervină la un număr de 74 de evenimente astfel: 12 intervenţii pe diferite situaţii de urgenţă predominante fiind incendiile (zece incendii,), iar 62 de misiuni au constat în acordarea primului ajutor calificat de către echipajele SMURD, cele mai frecvente solicitări au fost şi de această dată traumatismele şi diverse afecţiuni medicale.

Din cele zece incendii, cele mai frecvente cauze probabile de incendiu au fost de natură electrică sau termică.

Pe această cale vă readucem în atenţie că la exploatarea instalaţiilor electrice se interzic:

– înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;

-racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;

-supraîncărcarea instalaţiei electrice, respectiv al conductoarelor, cablurilor, întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor şi transformatoarelor;

– lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii;

– folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără ştecăr, direct în prize;

– utilizarea receptorilor de energie electrică de tipul radiatoarelor, reşourilor, fiarelor de călcat, aerotermelor, improvizaţi şi fără asigurarea măsurilor de izolare faţă de materiale şi elemente combustibile din spaţiul sau încăperea respectivă;

– folosirea corpurilor de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;

– folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;

– suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este prevăzută din fabricaţie;

Pentru a gestiona cu eficienţă situaţiile neplăcute cu care vă puteţi confrunta, I.S.U. Porolissum al judeţului Sălaj, vă readuce în atenţie următoarele măsuri de prevenire în exploatarea mijloacelor de încălzire astfel:

– verificarea sobelor, centralelor termice şi a coşurilor de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, pentru a preveni eventualele incidente cauzate de defecţiuni tehnice şi evitarea inhalării de fum şi gaze toxice;

– utilizarea mijloacelor de încălzire fără defecţiuni sau improvizaţii pentru încălzirea locuinţelor;

– utilizarea doar a surselor de combustibil recomandate de către producători-Un incident mai grav a avut loc sâmbătă seara, la ora 20.30, Garda Cehu Silvaniei a fost solicitată să intervină la un incendiu izbucnit la anexa unei gospodării din localitatea Dobrin.

Cauza probabilă de incendiu a fost utilizarea de combustibil neadecvat (benzină) pentru a aprinde focul din sobă. În urma incendiului au rezultat 2 victime şi anume un băiat de 14 ani (care a suferit arsuri pe tot corpul) şi o femeie de 55 de ani care a suferit o arsură la nivelul unui membru superior.

– amplasarea mijloacelor de încălzire departe de materialele combustibile.