Avizare-autorizare

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

Luni, marți, miercuri și vineri, între orele 08:30 – 16:30 și joi, între orele 08:30-18:30, la sediul I.S.U. Sălaj

În conformitate cu OMAI 180/2022, documentaţia  poate fi depusă şi în format electronic  însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare, în timpul programului de lucru menţionat mai sus.

Documentaţia tehnică în format electronic, depusă în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu, poate fi:

  • scanată, însoţită doar de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului;
  • în format *.pdf sau alte formate, însoţită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului şi a factorilor care au contribuit la elaborarea documentaţiei (proiectanţi, verificatori de proiecte, experţi tehnici etc.)

 

Începând cu data de 01.01.2024 documentațiile de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă se depun în format electronic. Prin excepție, până în data de 30.09.2024, documentațiile tehnice de proiectare se pot depune și în format letric.

 

Acestea vor fi transmise pe următoarea adresă de e-mail : inspectia_prevenire@isusalaj.ro