Avizare-autorizare

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

Luni, marți, miercuri și vineri, între orele 08:30 – 16:30 și joi, între orele 08:30-18:30, la sediul I.S.U. Sălaj

În conformitate cu OMAI 180/2022, documentaţia  poate fi depusă şi în format electronic  însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare, în timpul programului de lucru menţionat mai sus.

Documentaţia tehnică în format electronic, depusă în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu, poate fi:

  • scanată, însoţită doar de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului;
  • în format *.pdf sau alte formate, însoţită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului şi a factorilor care au contribuit la elaborarea documentaţiei (proiectanţi, verificatori de proiecte, experţi tehnici etc.)

Acestea vor fi transmise pe următoarea adresă de e-mail : inspectia_prevenire@isusalaj.ro