AI GRIJĂ la cea mai mare grijă – SIGURANȚA copilul tău!

Atenţie, părinţi! Aveţi grijă de siguranţa copiilor!

🗄Dacă vedeţi un panou electric deschis, nu îl atingeți. Îndepărtați-vă şi chemați imediat un adult. Există pericol de electrocutare!

Atenţie, părinţi! Aveţi grijă de siguranţa copiilor!

Pentru a nu vă pune în pericol familia și locuința, respectați următoarele reguli de siguranţă:

✔ nu suprasolicitați reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor aparate de mare putere;

✔ nu folosiți siguranţe fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liță a fuzibilului calibrat;

✔ nu utilizaţi aparatele electrice, cablurile, prizele și întrerupătoarele cu defecţiuni sau cu improvizaţii;

✔ nu lăsaţi nesupravegheate aparatele electrice în funcţiune, care pot aprinde materialele combustibile (fier de călcat, reșou, radiator și altele asemenea);

✔ nu amplasaţi cabluri electrice pe materiale combustibile, sub covoare sau mochete. Călcând pe acestea, se vor deteriora și vor genera un scurtcircuit;

✔nu lăsați copiii nesupravegheați sau blocați în locuință cu aparate electrice în funcţiune;

✔ nu manevrați aparatele electrice cu mâinile ude și nu trageți direct de cablu pentru deconectarea acestora;

✔ nu introduceţi direct în priză conductorii fără ştecher.

Lucrările de întreținere, revizii şi reparații la instalațiile electrice trebuie făcute numai de către personal calificat și autorizat!

            Nu uitați!

 Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.