ACTUALIZAREA GHIDULUI PRIVIND AVIZAREA/AUTORIZAREA CONSTRUCȚIILOR ȘI AMENAJĂRILOR

ANUNȚ IMPORTANT!

În atenția arhitecților, inginerilor și a tuturor proiectanților din domeniul construcțiilor:

Vă aducem la cunoștință actualizarea aplicației GHIDUL PRIVIND AVIZAREA/AUTORIZAREA CONSTRUCȚIILOR ȘI AMENAJĂRILOR prin care se pot identifica, potrivit HGR 571/2016, categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, precum și documentele necesare obținerii avizelor și autorizațiilor prevăzute în O.M.A.I. 180/2022.

Ghidul a fost realizat și actualizat pentru informarea și spijinirea celor interesați (investitori, beneficiari, proiectanți, etc.) sau a reprezentanților autorităților publice locale care, potrivit atribuțiilor, solicită puncte de vedere privind necesitatea obținerii avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu.

Pentru consultarea ghidului, accesați pagina www.isusalaj.ro , secțiunea Domenii de activitate – Inspecția de Prevenire – Avizare-autorizare – Ghid Avizare-autorizare sau accesând următorul link: http://www.ijsunt.ro/ghid/ .

Compartimentul informare și relații publice