❗️ANUNȚ IMPORTANT❗️

Începând cu data de 01.01.2024, inspectoratele județene pentru situații de urgență vor primi solicitările din domeniul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu/protecție civilă EXCLUSIV ÎN FORMAT ELECTRONIC, pdf sau word, cu semnătură electronică a beneficiarilor sau a proiectanților/verificatorilor/experților tehnici atestați, după caz.