Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la proba de concurs “test scris” pentru ocuparea postului de subofiţer administrativ principal la Serviciul Logistic – Compartimentul Intendenţă