Program de audienţe


Inspector şef colonel ing. MIRON ADRIAN CHICHIŞAN: luni între orele 14:00 - 16:00

Prim adjunct al inspectorului şef locotenent colonel ing. ADRIAN VASILE DOBOCAN: marţi între orele 14:00 - 16:00

Adjunct al inspectorului şef locotenent colonel dr. SORIN MUREŞAN : miercuri între orele 13:00 - 15:00

Comandanţi subunităţi : vineri între orele 10:00 - 12:00

Primirea cetăţenilor în audienţă de către inspectorul şef, prim – adjunctul inspectorului şef şi adjunctul inspectorului şef se face în zilele şi la orele stabilite pentru desfăşurarea acestei activităţi, prin structura de relaţii cu publicul.

Înscrierea în audienţă se face direct, la sediul instituţiei, telefonic sau e-mail.În cazul solicitării primirii în audienţă prin fax, e-mail, etc. persoana solicitantă este obligată să prezinte următoarele:

1.data la care solicită audienţa;

2.datele de contact (numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon);

3.persoana la care se solicită audienţa;

4.problema/problemele ridicate.


      
Apel unic de
urgenta - 11


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie