PROTECŢIA CIVILĂ CONCEPT VECHI ŞI NOU


PROTECŢIA CIVILĂ CONCEPT VECHI ŞI NOU

La 28 februarie se sărbătoreşte Ziua Protecţiei Civile în România, data la care Regele Carol al II-lea, prin „Înalt Decret Regal nr. 468“, a aprobat, în anul 1933, Regulamentul Apărării Contra Atacurilor Aeriene, ca o necesitate a protejării populaţiei civile, rezultată în urma efectelor devastatoare ale primului război mondial. Acesta constituie actul de naştere al Protecţiei Civile în România, având ca scop limitarea efectelor bombardamentelor asupra populaţiei si resurselor teritoriului.

Pe timpul celui de-al doilea război mondial, structura a funcţionat în cadrul Ministerului Aerului şi Marinei sub denumirea de Comandamentul Apărării Pasive. Un moment marcant al protecţiei civile apare în anul 1952, când în ţara noastră au fost organizate primele state majore ale apărării antiaeriene regionale, ca servicii specializate la nivelul localităţilor şi unităţilor economice, după model sovietic.

Protecţia Civilă apare ca o necesitate în asigurarea protecţiei forţelor combatante, îndeosebi după prima conflagraţie mondială, când au fost folosite pentru prima dată gazele toxice de luptă, protecţia civilă şi-a extins domeniul de actvitate, mai ales după cel de-al doilea război mondial, când modernizarea armelor a cuprins în sfera lor de activitate atât muniţia nucleară, cât şi cea biologică, cu efecte distructive nu numai asupra militarilor, dar şi asupra populaţiei civile.

Revoluţia din Decembrie 1989 a creat condiţiile pentru perfecţionarea activităţilor de protecţie civilă, astfel încît la 11 mai 1990, România a ratificat Protocoalele adiţionale nr. 1 şi 2 la „Convenţiile de la Geneva din 1949, privind protecţia victimelor conflictelor armate”.

Anul 2001, consfinţeşte revenirea în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor. Structurile de protecţie civilă s-au perfecţionat continuu, funcţie de schimbările intervenite în dezvoltarea economico-socială a judeţului şi experienţa dobândită în decursul anilor.

Deşi o instituţie tânără, se poate afirma că protecţia civilă şi-a îndeplinit misiunile încredinţate, adoptându-şi din mers structura şi planurile de cooperare cu celelalte forţe ale M.A.I., M.Ap.N., instituţiilor publice deconcentrate cu atribuţii în domeniu, formaţiunilor voluntare de Cruce Roşie si formaţiunilor specializate constituite la nivelul agenţilor economici.

Urmînd profundele transformări realizate în domeniul protejării populaţiei şi a bunurilor, la 24 noiembrie 2004, racordată la structurile europene, se promulgă Legea nr.481 privind protecţia civilă, consfinţiind astfel integrarea acestei arme în noua structură înfiinţată prin unirea pompierilor militari cu protecţia civilă.

Astăzi, Protecţia Civilă, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al Judeţului Sălaj, se prezintă ca o structură flexibilă, capabilă să asigure un climat de încredere şi siguranţă cetăţenilor, demonstrat, pe timpul intervenţiilor pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase cu care, din păcate judeţul nostru s-a confruntat în anul 2015 şi de-a lungul anilor.


      
Apel unic de
urgenta - 11


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie