Instruire ISU cu responsabilii de la nivelul primăriilor cu emiterea certificatelor de urbanism şi al autorizaţiilor de construire


Astăzi 24.02.2016, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum al judeţului Sălaj, a organizat şi desfăşurat în sala de conferinţe a Consiliului Judeţean Sălaj, instruirea cu responsabilii de la nivelul primăriilor cu emiterea certificatelor de urbanism şi al autorizaţiilor de construire.

Această activitate a vizat mai multe obiective dintre care cele mai importante au fost următoarele:

- clarificarea noilor reglementări, modificări şi completări în ceea ce priveşte legislaţia pe linia securităţii la incendiu al construcţiilor;

- prezentarea şi discutarea atribuţiilor ce le revin conform legii, a normelor metodologice de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă;

- prezentarea unor probleme şi deficienţe întâmpinate în desfăşurarea activităţii.


      
Apel unic de
urgenta - 11


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie