Proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum al judeţului Sălaj aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi (autorităţi publice locale, proiectanţi, verificatori de proiecte) că pe site-ul MAI (http://www.mai.gov.ro/index05_1.html) la secţiunea Informaţii publice-transparenţă decizională a fost postat Proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Este o oportunitate de a vizualiza si eventual de a transmite propuneri de modificare a acestui proiect. Este in interesul proiectantilor, verificatorilor de proiecte atestati dar mai ales al investitorilor/beneficiarilor/utilizatorilor de constructii si/sau amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu in conformitate cu prevederile HGR 571/2016, de a studia si de a propune eventuale modificari pentru acest proiect legislativ.


      
Apel unic de
urgenta - 11


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie