OIG 223/17.05.2017


ORDIN nr. 223/IG din 17 mai 2017

pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

EMITENT:

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

PUBLICAT ÎN:

Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017

Data Intrarii in vigoare: 14 Iunie 2017

-------------------------------------------------------------------------

privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 31 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 , cu modificările şi completările ulterioare, şi ale punctului B1 lit. b) din anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 , cu modificările şi completările ulterioare,   în temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 14 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 , cu modificările şi completările ulterioare,   inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:

  

ART. 1

  

Se aprobă Metodologia privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectorat General, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  

ART. 2

 (1) Personalul cu atribuţii în procesul de avizare din cadrul Inspectoratului General va lua măsuri pentru aplicarea prezentului ordin.

  

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică documentaţiilor transmise spre avizare începând cu data intrării în vigoare.

  

ART. 3

  

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1.124/IG/2008*) pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţia „cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor“ şi Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 104/IG/2014 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 26 martie 2014.

──────────   

*) Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1.124/IG/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

──────────           

Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,

          Daniel-Marian Dragne

  

Bucureşti, 17 mai 2017.

  

Nr. 223/IG.

  

ANEXĂ

 METODOLOGIE din 17 mai 2017


Metodologie 17 mai 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      
Apel unic de
urgenta - 11


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie