O nouă etapă de recrutare a voluntarilor în anul 2017


Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj s-a raliat proiectului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, intitulat „Salvator din pasiune”. A început o nouă perioada de recrutare, iar cei care vor să devină voluntari vor parcurge un ciclu de pregătire în urma căruia vor putea participa la activităţile Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă.

Candidaţii care vor să se alăture pompierilor salvatori trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani, să fie apţi din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie, să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Dosarul candidatului trebuie să conţină: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie după actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Cei care doresc să afle informaţii suplimentare se pot adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum Sălaj (Bd-ul Mihai Viteazul Nr. 57 Zalău) sau la sediile subunităţilor din Jibou şi Şimleu Silvaniei, sau pot consulta site-ul unităţii la adresa www.isusalaj.ro în secţiunea voluntariat sau pagina de facebook Isu Smurd Sălaj.


      
Apel unic de
urgenta - 11


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie