Măsuri de prevenire la utilizarea coşurilor de fum


Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolissum Sălaj le recomandă tuturor cetățenilor, respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la utilizarea coșurilor de fum, astfel:

- coşurile pentru evacuarea fumului trebuie curăţate de către personal specializat în domeniu cel puţin o dată pe an (în cazul utilizării de combustibil gazos) şi cel puţin de două ori pe an (în cazul sistemelor de încălzire alimentate cu combustibil lichid şi solid), dar obligatoriu înainte de începerea sezonului rece;

- nu este permis ca în coşuri sa fie încastrate elemente combustibile ale acoperişului sau planşeului (de ex. căpriori, grinzi, scânduri);

- la trecerea prin acoperiş se va lăsa o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară şi elementele combustibile ale acoperişului;

- coşurile din zidărie vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel:

a)la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduce un strat de izolator incombustibil (din zidărie, gips carton ignifug, clingherit ş.a.) sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

b)la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;

c)coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 - 0,8 m;

d)coşurile din zidărie vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile din zidărie netencuite;

e)coşurile de fum din metal (burlane) nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.

f)verificarea periodică a cazanelor şi a recipienţilor sub presiune de către personal autorizat ISCIR, este obligatorie.

g)de asemenea, în volumul podurilor coşurile din zidărie trebuie să fie spoite în var pentru depistarea la timp a eventualelor fisuri iar uşiţele de vizitare trebuie să fie menţinute în stare corespunzătoare.

În cazul producerii unui incendiu anunţaţi evenimentul, cât mai rapid posibil, la numărul unic de urgenţă 112.


      
Apel unic de
urgenta - 11


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie