Recrutare voluntari


Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din toată ţara au început, de marţi 10.05.2016, campania de înscriere şi recrutare a voluntarilor specializaţi în acordarea primului ajutor, descarcerare şi misiuni de stingere a incendiilor, fiind disponibile câte 40 de locuri de voluntari instruiţi pentru fiecare inspectorat local.

Perioada de recrutare şi înscriere pentru voluntari se derulează în intervalul 10.04-17.06.2016. Cei care vor să devină voluntari vor parcurge un ciclu de pregătire în urma căruia vor putea participa la activităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum al judeţului Sălaj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani, să fie apţi din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie, să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină o copie a actului de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Cei care doresc să afle informaţii suplimentare sau să se înscrie se pot adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum Sălaj (Bd-ul Mihai Viteazul Nr. 57 Zalău) sau la sediile subunităţilor din Jibou şi Şimleu Silvaniei, sau pot consulta site-ul unităţii la adresa www.isusalaj.ro în secţiunea voluntariat de unde vor putea descărca o serie de documente necesare (contract de voluntariat, fişa de voluntariat, acordul părintelui sau al reprezentantului legal în cazul persoanelor sub 18 ani, o cerere înscriere voluntar).


Anexa1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexa2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexa3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexa4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      
Apel unic de
urgenta - 11


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie