MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE - PREVENIREA INCENDIILOR -

I. Prevenirea incendiilor

În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:

- Identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecţie specifice.

- Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare.

- Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.

- Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, şi dotarea acestora cu mijloace de primă intervenţie.

- Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;

- Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.

- Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

- Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

- Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

- Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

II. Prevenirea incendiilor de vegetaţie şi de mirişti.

În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

a) condiţii meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE PENTRU POPULAŢIE

Recomandări privind protecţia populaţiei pe timpul caniculei:

- Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spatii publice);

- Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00;

- Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;

- Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici);

- Mâncaţi fructe şi legume (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;

- Evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare;

- Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală;

- Nu consumaţi alcool – vă deshidratează şi vă transformă într-o potenţială victimă a caniculei;

- Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă ori de câte ori au nevoie;

- Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme; - Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;

-Persoanele care suferă de diferite afecţiunii îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;

- Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea si ritmului activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.OIG 223/17.05.2017

ORDIN nr. 223/IG din 17 mai 2017

pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

EMITENT:

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

PUBLICAT ÎN:

Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017

Data Intrarii in vigoare: 14 Iunie 2017

-------------------------------------------------------------------------

privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 31 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 , cu modificările şi completările ulterioare, şi ale punctului B1 lit. b) din anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 , cu modificările şi completările ulterioare,   în temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 14 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 , cu modificările şi completările ulterioare,   inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:

  

ART. 1

  

Se aprobă Metodologia privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectorat General, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  

ART. 2

 (1) Personalul cu atribuţii în procesul de avizare din cadrul Inspectoratului General va lua măsuri pentru aplicarea prezentului ordin.

  

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică documentaţiilor transmise spre avizare începând cu data intrării în vigoare.

  

ART. 3

  

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1.124/IG/2008*) pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţia „cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor“ şi Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 104/IG/2014 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 26 martie 2014.

──────────   

*) Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1.124/IG/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

──────────           

Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,

          Daniel-Marian Dragne

  

Bucureşti, 17 mai 2017.

  

Nr. 223/IG.

  

ANEXĂ

 METODOLOGIE din 17 mai 2017Interventii I.S.U. 19.06.2017

Detaşamentul de pompieri Zalău a fost solicitat să intervină luni dimineaţa, la ora 10.13, pentru a salva o persoană (un copil de aproximativ 3 ani) care s-a blocat accidental în baia unui apartament dintr-un imobil situat pe strada Avram Iancu din municipiu.

Pompierii au deblocat uşa şi micuţul teafăr a fost predat mamei sale. Luni seara, pompierii zălăuani au fost solicitaţi să intervină pentru a salva o persoană care era urcată pe acoperişul unui imobil (blocul Mercur) şi ameninţa că se aruncă de acolo. Bărbatul, de 49 de ani, a fost convins în cele din urmă să renunţe la intenţia sa şi a fost transportat de un echipaj SMURD la spital.

Luni seara. la ora 20.00, pompierii zălăuani su fost solicitaţi să intervină pentru a debloca uşa unui apartament dintr-un imobil situat pe strada Sfânta Vineri din municipiu.

Pompierii au intrat în apartament cu ajutorul scării culisabile prin geamul de la bucătărie şi au găsit o persoană (un bărbat de 68 de ani) şi a fost predată unui echipaj al ambulanţei.

Secţia de pompieri Jibou a fost solicitată să intervină luni seara, la ora 23.07, pentru a stinge un incendiu izbucnit la anexa (o şură) unei gospodării din localitatea Ciocmani.

Cauza probabilă de incendiu a fost folosirea intenţionată de către o persoană neidentificată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiul. Au ars aproximativ 17 mp din acoperişul imobilului.Marti 13 iunie Ziua Informării Preventive

Marți,13 iunie 2017 este marcată ca Ziua Informării Preventive, pompierii militari sălăjeni organizează o serie de activitati de informare preventivă, puncte de informare-documentare privind prevenirea situatiilor de urgenta si exercitii demonstrative.

Astfel de activitati se vor desfasura si in zonele cu public numeros (supermarket-uri, pieţe) din municipiul Zalău. Alte activităţi care urmează să se desfăşoare:

1) organizarea unor puncte de informare preventivă la sediul primăriilor comunelor Bălan şi Cristolţ;

2) desfăşurarea unor lecţii de informare preventivă în unităţi de învăţământ (Şcoala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău, şcolile gimnaziale ale comunelor Bălan şi Cristolţ);

3) angrenarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în activităţi de diseminare a materialelor specifice de informare preventivă şi desfăşurarea unor exerciţii demonstrative;

4) desfăşurarea etapei judeţene a concursurilor profesionale ale SVSU/SPSU (13.06.2017 la Stadionul Municipal Zalău ora 09.00) şi a etapei a II-a a concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă (14.06.2017 la sediul unităţii şi Stadionul Municipal Zalău).      
Nu tremur la cutremur


F.O.C.


Asociaţia sportiva
a Pompierilor


Schengen România


Vacanţă în siguranţă


Apel unic de
urgenta - 112


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie