Avizare-autorizare

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

Luni – Miercuri între orele 08:00 – 16:00 Joi între orele 08:00-18:30 la sediul unităţii

În conformitate cu OMAI 129/2016, documentaţia  poate fi depusă şi în format electronic  însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare, în timpul programului de lucru menţionat mai sus.

Cererea pentru emiterea avizului de securitate la incendiu și documentația aferentă pot fi transmise și în format electronic doar în condițiile în care acestea sunt semnate electronic de către toate persoanele semnatare autorizate.

Acestea vor fi transmise pe următoarea adresă de e-mail : solicitari@isusalaj.ro