Intervenţii I.S.U. 20-21.08.2016

Garda de interventie nr.2 Nuşfalău a fost solicitată in data de 20.08.ora 14.55 să intervină la un incendiu produs la acoperisul unei case din localitatea Sig.

Cauza probabilă de incendiu a fost efectul termic produs datorită neprotejarii cosului de fum fata de materialele combustibile.Au ars acoperisul pe o suprafata de aproximativ 40 mp.

Echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale la faţa locului unei persoane.

Pompierii Secţiei Jibou au fost solicitaţi să intervină în data de 21.08.la ora 14.10 la un incendiu de vegetatie uscata produs in localitatea Somes Guruslau.

Au ars aproximativ 10 ha de vegetatie uscata.

Pompierii Secţiei Jibou au fost solicitaţi să intervină tot în data de 21.08. la ora 15.38 in apropierea localitatii Ciocmani pentru a salva o persoana inecata in raul Somes.S-a intervenit cu ajutorul barcii pneumatice, persoana fiind gasita in jurului orei 20.00 in apropierea locului in care s-a inecat.

Detaşamentul de pompieri Zalău a fost solicitat in data de 21.08 la ora 23.56 , să intervină pentru a transporta o persoana supraponderala de la etajul 4 pana la ambulanta.Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

În data de 16.08.2016 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Art. 1.

(1) Se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se supun autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2.

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, nu se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu lucrările de construcţii la obiective cu caracter militar şi cele cuprinse în programele de investiţii şi reparaţii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază, indiferent de emitentul autorizaţiei de construire, şi nici construcţiile nucleare şi cele aferente părţii clasice a centralei nucleare.

(2) Activităţile privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute la alin. (1) se realizează de autorităţile care gestionează domeniile respective, potrivit reglementărilor specifice.

Art. 3.

Documentaţiile privind securitatea la incendiu a construcţiilor, elaborate şi/sau în curs de avizare/autorizare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se finalizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la data elaborării acestora.

Art. 4.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

ANEXA Nr. 1

I. Clădiri:

a) încadrate conform legii în categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;

b) definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria construită ori de destinaţie;

c) în care sunt amplasate încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "săli aglomerate", indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie;

d) de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde;

e) pentru sedii ale autorităţilor publice locale şi centrale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

f) pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, cu excepţia caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotniţelor, lumânărarelor şi capelelor;

g) agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor;

h) de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL, de capacitate medie sau mare.

II. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de:

a) comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

b) alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

c) birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

d) îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

e) învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp;

f) gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, precum şi staţii de metrou, indiferent de aria desfăşurată;

g) cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

h) parcaj, cu peste 10 autoturisme;

i) centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo- terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 200 mp;

j) primire turistică, cu mai mult de 8 camere şi/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;

k) producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp.

III. Clădiri civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfăşurată mai mare sau egală 100 mp

IV. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

a) staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte;

b) staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV);

c) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale;

d) lucrări noi şi de modificare a instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

V. Construcţii sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber

ANEXA Nr. 2

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun autorizării privind securitatea la incendiu

I. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

a) sisteme de distribuţie gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, care nu sunt amplasate în staţii mixte;

b) staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;

c) alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor-sanitare, şcolare şi alte asemenea, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;

d) puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL şi maximum 1.250 kg GPL;

e) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.

II. Construcţii sau amenajări temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mpIntervenţii I.S.U. 15.08.2016

Detaşamentul de pompieri Zalău a fost solicitat luni după masă, să intervină cu un echipaj pentru descarcerare şi un echipaj SMURD la un accident rutier petrecut pe Meseş, la ieşire din localitatea Zalău spre Cluj.

Pompierii au scos dintre fiarele contorsionate o persoană şi au deconectat bateria autoturismului,iar echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale la faţa locului, victima fiind transportată la UPU SMURD Zalău.

Luni în jurul orei 20.45 pompierii zălăuani au fost solicitaţi să intervină pentru a scoate apa, cu ajutorul unei motopompe remorcabile dintr-un imobil situat pe strada Păcii din municipiu.Incendiu la o baracă din lemn în Zalău

Pompierii zălăuani au fost solicitaţi să intervină astăzi în jurul orei 09.50 pentru a stinge un incendiu produs la o anexă (baracă de lemn) situată în livada Meseș. Cauza probabilă de incendiu a fost efectul termic produs datorită lăsării nesupravegheate a unei sobe fără acumulare de căldură,arzând întreaga construcție.Intervenţii I.S.U. 09.08.2016

Pompierii Secţiei Jibou au fost solicitaţi să intervină în data de 09.08.2016 de mai multe ori:

-în localitatea Brâglez pompierii au intervenit la ora 13.50 pentru stingerea unui incendiu produs la un utilaj agricol.Cauza probabilă de incendiu a fost un scurtcircuit produs la instalația electrică.A ars instalația electrică,două anvelope, motorul și aproximativ 100 kg de ovăz.

-la ora 15.31 pompierii jibouani au fost solicitați pentru a stinge un incendiu produs la un autoturism care era staționat pe o stradă din oraș.Cauza probabilă de incendiu fiind un scurtcircuit produs la instalația electrică.A ars instalația electrică, acumulatorul și compartimentul motor.

-în jurul orei 16.23 pompierii au fost solicitați să intervină, la un incendiu izbucnit la o căpiţă de plante furajere din curtea unei gospodării, din orașul Jibou.Cauza probabilă de incendiu a fost jocul copiilor cu focul.A ars circa 0,5 tone plante furajere.      
Nu tremur la cutremur


F.O.C.


Asociaţia sportiva
a Pompierilor


Schengen România


Vacanţă în siguranţă


Apel unic de
urgenta - 112


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie